Thầy chủ nhiệm cho cô nữ sinh vào ở nhờ và cái kết sung sướng

#1 #2 Zoom+ 49

Thầy chủ nhiệm cho cô nữ sinh vào ở nhờ và cái kết sung sướng, thằng này thật đúng là thẳng thắn, bên ngoài kia tên nứng cặc vẫn đang chờ kết quả, sex gái xinh xem ra trước mắt chỉ có thể là cứ hỏi theo các vấn đề cần
biết, về sau này thì còn có nhiều thời gian để trừng trị thầy giáo. Cậu xem mấy tấm hình này đi, giải thích cho thầy giáo biết, đến cùng là chuyện gì xảy
ra. Lý Kế Ngũ cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đem mấy tấm hình đưa cho thầy giáo. Đây là thằng cặc to, thầy giáo làm sao biết có mặt mình
cùng với thằng cặc to trong một tấm hình, tổ trưởng Lý nếu đây là photoshop thì sao đây….

Thầy chủ nhiệm cho cô nữ sinh vào ở nhờ và cái kết sung sướng
Xem thêm
Đóng QC