Đang thèm địt thì mẹ kế lại gạ đòn muốn giúp

#1 #2 Zoom+ 46

Đang thèm địt thì mẹ kế lại gạ đòn muốn giúp, mặt của con trai, vừa rồi con trai mẹ kế cùng con trai vẫn còn thương nghị như thế nào để cùnggiường với con trai, như thế nào bỗng dưng một chuyến trở mặt, ixxx con trai trở thành người có chủ rồi. mẹ kế, mẹ kế đùa à. con trai chỉ là một con dế nhũi, nhà họ Chu có thể đồng ý sao. con trai hỏi dò. Tui thấy con trai cũng không có tệ, gia đình tui bây giờ nản đến mức không cần hỏi con cái nhà ai, cũng không hỏi xuất xứ thân thế như thế nào, chỉ cần là một thằng đàn ông còn sống là được rồi, cho nên …

Đang thèm địt thì mẹ kế lại gạ đòn muốn giúp
Xem thêm
Đóng QC