Âm thầm chịch người yêu thằng bạn khi nó say rượu ngủ như chết

#1 #2 Zoom+ 151

Âm thầm chịch người yêu thằng bạn khi nó say rượu ngủ như chết, dần dần híp lại, nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt anh, con mắt anh thật bình thản tinh khiết, buồi to nhìn không ra có
chút nào mờ ám trong đấy. Tại sao cậu phải nói cho tôi biết về chuyện này vậy. Bởi vì thằng lồn nói cho tôi biết, tại khu lầu xanh quán này
nếu còn có thể tìm ra một người chính thức liêm khiết vô tư, thì chỉ có người này, đó là anh cặc to, đây là nguyên câu nói của thằng lồn, phim sex hay nếu
anh không tin thì có thể gặp thằng lồn chứng thực. anh nói cứng như là lời thề…

Âm thầm chịch người yêu thằng bạn khi nó say rượu ngủ như chết
Xem thêm
Đóng QC